../ > 2005.09.DSvU

DSvU.dk projektet set fra mine øjne

2005.09.09

[quote="Asbjørn Højmark"]... der tilsyneladende ikke er nogen, der har taget de mere politiske diskussioner (Skal vi overhovedet have en wiki?, Skal det ligge under dsvu.dk? etc) med politikerne (i unionen) for længe siden.[/quote]

Det er godt du nævner det. Wikien har ikke været diskuteret i alle de forum som den skulle havde været før vi kom i produktion.

Jeg har ikke været opmærksom på at der skulle opnåes en, som du selv kalder det, politisk accept af projektet.

Historien bag projektet

Da vi startede med projektet tilbage i november 2004 var det planen at vi skulle være en hel del mennesker om projektet, og det var jo perfekt. Men det endte desværre med at vi reelt kun var 3 som beskæftigede os med projektet. Jeg tog mig af udviklingsdelen og da der ikke var sket noget udvikling fra nogen side i et par måneder begyndte jeg selvstændigt på at implimentere det forslag vi havde diskutteret ved mødet, nemlig et side baseret på www.phpbb.com som er et standard forum der skalerer og kan klare mange posts. Det er så ændret og udvidet det til at kunne bruges som CMS og pilotoversigt også.

Til dem som koder og som er intresseret så er CMS delen implimenteret som et skjult forum hvor titlen på posten er li med urlen til siden. Så findes der er 404 side som så fortolker siden til forumets post og voila så spyttes der en fin side ud med phpbb formatteringer.

Jeg var sådan set færdig med at kode php delen allerede i februar/marts. Hvor Kim også hjalp med vores første forum konvertering, som kostede hele 7 timer... Der opstod så forskellige problemer med vores host og DNS og mail og en hel masse mere eller mindre relevante problemer for projektet som har taget tid og krafter fra alle involverede frem til produktionssætning. Frem til den 27-07 var projektet faktiskt gået istå... men Carsten og jeg satte og ned en aften til SAC og fik formuleret et brev til hovedbestyrelsen med projektforløbet og vores nuværende status. Det gav en fornyet energi i gruppen og vi kom videre i projektet. Datoen for produktionslægning blev valgt udfra et kriterie om mindst mulig gene for kontoret og deres mail drift, det blev så i slutningen af august.

wiki.dsvu.dk

Allerede ved mødet i november havde jeg sat en mindre Wiki op til at holde styr på projektet og det havde folk taget godt imod, jeg havde haft tanken oppe og vende med en wiki men vi fik ikke diskutteret det videre. Det skal også nævnes at jeg har lavet en wiki til Øst-sjællands flyveklubs medlemssektion så alle medlemmer bidrager til indholdet.

Jeg har hele tiden haft fokus på at have så meget information tilgængelig for så "billigt" arbejde som muligt, som jeg har forkaret andre steder mener jeg at sider får en naturlig død når en mand har ansvaret for at vedligeholde alt... Carsten er webmaster på dsvu.dk og Carsten er en travl mand som yder en hele del i forvejen, jeg ville nødigt se ham brænde ud.

Det nuværende projekt har været lang tid undervejs og vi har jo kunne konstateret at folk egentligt ikke gad binde sig til et sådan projekt da det netop fører en masse ansvar med sig. De personer som er egnede til at være med i et sådan projekt har som regel i forvejen ansvaret for deres egen klubs hjemmeside, så vi skal være Carsten meget taknemmelige over den indsats han yder overfor unionen ved at vedligholde en så krævende side som dsvu.dk har været :)... nu er det jo nemmere.

Jeg var dog ikke helt tilfreds med den mængde information vi havde lagt ind og synes ikke rigtigt at man kunne kræve mere af Carsten, Kim og jeg. Siden som den stod der var ikke kommet videre med hensyn til informationer end den gamle, og uden en mulighed for at andre nemt kunne bidrage så ville det forblive sådan. Så var det min tanke om en wiki til at vedligeholde ikke "Unions" informationen blev taget på banen igen og tog form. Jeg havde allerede lagt nogen informationer på Wikipedia og jeg valgte at reklamere lidt med det på forumet for at konstatere at folk bidrog til indholdet og der blev rettet en masse stavefejl helt automatiskt. Jeg arbejder med web til dagligt og når jeg arbejder fokuseret og med en deadline går tingene meget hurtigt. Den 18. august 2005, en uge før vi igangsatte dsvu, havde jeg wikien installeret på vores nye produktionsmiljø det tog mig ½ time, den følgende aften havde jeg fået dsvu designet ind og var allerede godt igang med indholdet.

Det perfekte ved wikien var at vi kan få de mange webmastere rundt omkring i klubberne til at bidrage uden at de føler at de binder sig til at yde en masse.

Det var så her der opstod en mangel på "godkendelse", jeg har hele tiden set projektet som et hvor vi som individere som bidrager til unionen med vores arbejdskraft selv bestemmer udfaldet af vores arbejde, jeg har ikke set mit arbejde som noget der skulle godkendes. Som jeg så det var projektet dsvu.dk udliciteret til den gruppe folk som ydede en indsats. Med deadline og de mange opgaver som lå foran produktionssætningen i slutningen på august fik jeg ikke drøftet mange ord om wikien med PR udvalget og HB.

Kort efter produktionssætning blev jeg bedt om at lukke for den automatiske tilgang af brugere, efter min opfattelse skyldes det at wiki konceptet ikke er blevet forstået af HB og PR og der kun ses på de negative muligheder ved at alle kan tilrette sider, uden at se på at det betyder at alle også ville kunne rette op på eventuelle uheldig formuleringer eller sider. Jeg har sidenhen forsøgt at gøre det klart hvad muligheder der ligger i wikien og jeg håber folk har fået læst det.

I den korte periode den var åben, 2-3 dage, har en hel del været inde og tilmelde sig og har prøvet det og bidraget. Siden den har været lukket, som nu snart er en uge, har absolut INGEN bedt om at få en bruger for at vedligholde wikien... Det mener jeg er et klart tegn på at unionens medlemmer ønsker at bidrage til wikien men de ønsker ikke at blive bundet op i et udvalg eller noget som medfører ekstra ansvar og opgaver.

Jeg har passeret 200 timer på projektet, og det er primært pga. jeg hader at spilde min arbejdskraft, det var sjovt de første 50 timer, resten har føltes som arbejde. Det er netop sådan noget som gør at folk IKKE gider bruge deres sparsomme fritid på disse projekter, det kræver alt for meget. Men når man i Wikien kan "nøjes" med lige at bidrage til x eller y så er det ok, men hvis jeg får ansvaret for f.eks at lægge konkurrence info ind, så glem det.. jeg skal også ude og flyve i år... :P...så en dsvu uden wiki vil ende i den samme mænge statiske oplysninger som var tidligere, og så er vi jo ikke kommet nogen steder...

Andre motivatorer til wikien har været Ny DSVU hjemmeside ? nørd-dagen tråden som er et glimrende eksempel på at en persons indsats i et html projekt bliver ved med at kræve vedligholdse, vedligeholdelsen er berrettiget men det er derfor at man brænder folk ud, havde blivpilot siden ligget i wiki havde den været vedligholdt og opdateret konstant uden at nogen havde "krævet" at den blev opdateret, som er noget kun Lars kan gøre pga. den tekniske implimentering med adobe Golive, jeg synes det er unfair overfor Lars at kræve han skal bruge en masse timer på at vedligeholde det, det er trods alt hans fritid. I wiki er der ingen krav om at nogen skal bruge deres fritid på noget som de brænder ud på, alt hvad der laves drives af lysten.

Alle os som har haft med websider at gøre ved at det er meget sjovere at ændre noget af lyst end af pligt, som jeg ser det gælder det nu kun om at tænde lysten i alle de klubwebmastere som sidder derude, så får vi en kanon side i rigtig mange år.


Dette skriv er ikke skrevet for at hænge nogen ud eller for at piske en stemning op, det er blot skrevet for at redegøre for baggrunden bag dsvu.dk projektet og specifikt wiki.dsvu.dk set fra min side.


/Jan Hebnes
xhtml - css - wai